NL
Jobs @ FintroGaat ver, blijft dichtbij.

DE FASES VAN JE SOLLICITATIE

Wat mag je verwachten?

De procedure kan verschillen per functie, maar dit zijn in ieder geval onze basisregels:

  • Zodra je je dossier online hebt ingevuld, sturen we je een bericht om te bevestigen dat we je sollicitatie goed ontvangen hebben.
  • We nemen je cv onder de loep volgens de objectieve criteria die in de functiebeschrijving staan.
  • Alleen de kandidaten die beantwoorden aan de vereisten (ervaring, vakbekwaamheid, certificering enz.) worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dat gesprek kan ook telefonisch verlopen, hoewel we altijd minstens één face-to-facegesprek met de rekruteerder regelen.
  • Ben je na een of meerdere gesprekken geselecteerd, dan bieden we je een contract aan.

Zelfstandig bankagent

Ons selectieproces voor zelfstandige bankagenten verloopt in grote lijnen zoals hierboven beschreven. Alleen vinden er meerdere gesprekken plaats met verschillende afdelingen van Fintro om na te gaan of je de geknipte persoon bent. In sommige gevallen schakelen we een extern selectiebureau in. In de laatste fase van het selectieproces bestuderen we nauwgezet je ondernemingsplan en de juridische en logistieke aspecten van je dossier.

Medewerker in het netwerk

Iedere zelfstandige agent staat zelf in voor de rekrutering van zijn of haar medewerkers. Daardoor kan de procedure per agentschap licht verschillen. Hoe dan ook verloopt elke selectie op basis van objectieve criteria om elke vorm van discriminatie te vermijden.

Je sollicitatie beheren

Wil je je dossier aanvullen met een motivatiebrief of wil je je gegevens wijzigen? Open je account en klik op 'Mijn vacaturepagina' of 'Opties voor mijn account'.

Aanmelden